ПЪТЯТ КЪМ ВИСШЕТО ОБЩЕСТВО

Високото общество или висшата класа в съвременните общества е социалната класа, съставена от хора, които притежават най-висок социален статус. Обикновено те са най-богатите членове на обществото и притежават най-голяма сила. Това е поведението и начинът на живот на хората с най-високо ниво на богатство и социален статус. Тя включва тяхното образование, свързани с тях принадлежности, социални събития и практики, облекло, поведение, традиции и маниери, различни езици и разговори.

Когато става въпрос за запознанства във висшето общество, динамиката може да бъде различно различна от тази, която обикновено ще намерите в отношенията на средния и ниския клас. Има няколко неща, които трябва да бъдат взети под внимание, ако искаме да бъдем във висшето общество. Не става въпрос за това колко имаме; става въпрос за това какви качества трябва да притежаваме, за да бъдем част от това общество.

VASIA ACADEMY разработи програма, чрез която бихте могли да изградите себе си като силен и уважаван човек, да разгърнете целия потенциал, който носите със себе си, да бъдете успешни в областта, в която искате да се развивате и живеете живот на изобилие, независимост и неограничени възможности. Тук можете да установите контакти с различни хора от различни държави и националности, както и да срещнете вашата половинка мечта.

Комбинацията от организиране на семинари и уебинари по целия свят, индивидуални консултации и фактът, че Василена създава лични профили на клиенти, както и агенцията за запознанства, на която е основател, дава огромна възможност за хората да се изграждат като личности. На хората се предоставя възможност да преодолеят страховете си, да се социализират и да се срещнат с нови хора за приятелство, бизнес и създаване на връзки.

 

Василена Кьосова е психолог, преподавател, сватовник и откривател на Академия Васия – онлайн платформа за мъже и жени, които искат да бъдат част от живота на висшето общество.

Тя има способността да превръща объркани, немотивирани и самотни хора, в хора, които са амбициозни, които преследват своите цели и които стават успешни и щастливи.